Milan Ormandik

životopis / about me

image003

 

Milan Ormandik

akademický sochár

 

  • narodený 22. 3. 1943 v Gáni
  • 1957 - 1961 štúdium na SUPŠ v Bratislave
  • 1961 - 1967 štúdium na VŠVU v Bratislave - figurálne sochárstvo
  • (prof. Fraňo Štefunko, prof. Jozef Kostka)
  • 1968 - 1980 pedagóg na SUPŠ v Kremnici
  • 1980 - 1990 výtvarník v slobodnom povolaní
  • 1990 - 2005 pedagóg na ŠUV v Kremnici
  • od roku 2006 opäť v slobodnom povolaní

 

Životopisné údaje

• 1943 Akademický sochár Milan Ormandík sa narodil 2. marca v obci Gáň v okrese Galanta
• 1957 Ukončenie štúdia na Základnej osemročnej škole v Gáni
• 1957 – 1961 Štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor umelecké stvárnenie kameňa
• 1961 – 1967 Štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, prípravka – prof. F. Štefunko, ateliér figurálneho sochárstva – prof. J. Kostka
• 1967 Výmenný študijný pobyt v Kráľovskej akadémii výtvarných umení v Antverpách, Belgicko
• 1968 Sobáš s fotografkou Alenou Markovou 
Prijíma ponuku vyučovať na Strednej umeleckopriemyselnej škole (SUPŠ) v Kremnici 
Sťahovanie do Kremnice  
Narodenie syna Marek
• 1968 – 1980 Pedagogické pôsobenie na SUPŠ, výučba odborných predmetov, neskôr vedúci oddelenia umeleckého liatia kovov 
Rozvoj komornej ateliérovej tvorby, od polovice 80. rokov sa plne venuje monumentálnej tvorbe
• 1975 Účasť na medzinárodnom rezbárskom sympóziu v Moravanoch nad Váhom
• 1980 Odchod zo SUPŠ 
Účasť na zväzovom poznávacom zájazde pri príležitosti inštalovania a sprístupnenia obrazu Pabla Picassa Guernica v Múzeu Prado v Madride
• 1980 – 1990 Práca v slobodnom povolaní, realizácia plastík do verejných priestorov, účasť na niekoľkých sochársko-architektonických súťažiach 
Pôsobenie vo fondových a zväzových výboroch a komisiách
Aktívna účasť na vzniku a organizácii Sympózia slovenskej medaily a Medzinárodného sympózia medailí a mincí v Kremnici, ktoré trvajú dodnes  
• 1990 – 2005 Výučba na Škole úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) v Kremnici (bývalá SUPŠ), a to až do odchodu do dôchodku
• 1992 Zomiera manželka Alena
• 1995 Sobáš s výtvarnou redaktorkou Miroslavou Kocianovou 
Návrat k ateliérovej komornej tvorbe
Žije a tvorí v Kremnici. Po ukončení pedagogického pôsobenia na ŠÚV v Kremnici sa venuje komornej plastike a sporadicky aj verejným objednávkam. 

 

Ocenenia 

• Cena primátora Banská Bystrica za rok 2008

• Verejné uznanie mesta Kremnica pri príležitosti 680. výročia založenia mesta Kremnica

 

Individuálne výstavy

• 2008 NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica (kurátorka – Janka Kolláriková)

• 2009 Galéria Michalský dvor, Bratislava (kurátor – Ľudovít Petránsky)

• 2010 Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica (kurátor – Teo Bindas)

• 2013 – 2014 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (kurátorka – Zuzana Gažíková)

 

Výstavné projekty so synom Marekom na Slovensku

• 1996 Galéria NOVA, Bratislava (kurátor – Márius Maták)

• 1998 Galéria NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica (kurátor – Márius Maták)

• 2003 Galéria Michalský dvor, Bratislava (kurátor – Ľudovít Petránsky)
Galéria NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica (kurátor – Márius Maták)
Oravská galéria, Dolný Kubín (kurátor – Ľudovít Petránsky)

• 2004 Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (kurátor – Ľudovít Petránsky)
Nitrianska galéria, Nitra (kurátor – Jiří Olič) 
Turčianska galéria, Martin (kurátor – Peter Michalovič)

• 2007 Galéria Prokop, Pezinok (kurátor – Peter Michalovič)

• 2013 Galéria NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica (kurátorka – Janka Kolláriková)

 

Výstavné projekty so synom Marekom v zahraničí

• 1997 Galéria mesta Blansko, Česká republika

• 2004 Galéria Via Larga, Florencia, Taliansko, spolu s V. Gažovičom a I. Rumanským (kurátor – Vladimír Tomčík)

• 2005 Slovenský inštitút vo Varšave, Poľsko

• 2007 Slovenský inštitút v Ríme, Taliansko (kurátor – Peter Michalovič)
Mestská galéria, Tula, Rusko (kurátori – Peter Michalovič a Peter Birčák)

 

Kolektívne výstavy

• 1967 Galéria mladých, Bratislava, spolu s L. Zelinom, V. Gažovičom, Š. Prokopom, M. Chovancom a S. Brezinom

• 1967 – 1989 Účasť na kolektívnych výstavách Zväzu slovenských výtvarných umelcov

• 1989 Sochárska škola Jozefa Kostku, Výstavná sieň Zväzu slovenských výtvarných umelcov (dnes Umelka), Bratislava

• 1998 Výber zo súčasného slovenského sochárstva, Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín

• 2008 Výber zo súčasného slovenského sochárstva, Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín

• 2009 Výber zo súčasného slovenského sochárstva, Oravská galéria, Dolný Kubín

• 2014 Výber zo súčasného slovenského sochárstva, Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín

• 2017 Hommage a Majster Pavol, Mestská galéria Levoča

 

Realizácie do exteriéru, spoločenské objednávky

• 1970 Pamätná tabuľa Márie Rázusovej-Martákovej, kameň, Liptovský Mikuláš-Vrbica

• 1970 – 1971 Pamätná tabuľa Gašpara Leštinského, hliník, Martin
Pamätná tabuľa Janka Kráľa, bronz, Martin

• 1971 Pamätná tabuľa Ľuda Ondrejova, bronz, Martin

• 1972 Pamätník SNP v Zázrivej, bronz, umelý kameň, výška 2,5 m (architekt – Matej Dolinec)
Plastika Kvet, mramor, Nižný Hrabovec, výška 3 m (architekt – Ján Kasper)

• 1975 Preliezačka, umelý kameň, Vranov

• 1978 Reliéf pre Dom smútku v Dolnom Harmanci, drevo

• 1979 Reliéf pre Dom smútku v Horných Pršanoch, tepaný medený plech

80. roky Plastika pre Dom smútku v Bátke, tepaný medený plech
Plastika pre Dom smútku v Tisovci, tepaný medený plech
Plastika čítajúcich dievčat, bronz, pôvodne umiestnená pred detským pavilónom Fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, výška 1,70 m
Plastika pre Dom smútku v Klenovci, tepaný medený plech
Rastlinný motív, mramor, Borová hora, Zvolen-Podborová, výška 4 m (architekt – Stanislav Likavec)
Objekt pre ČSAD Banská Bystrica, medený plech

• 1982 Reliéf pre Dom smútku v Nemeckej, tepaný medený plech

• 1982 – 1983 Plastika pre Dom smútku vo Vyšnom Nemeckom, medený plech

• 1985 Objekt pri diaľnici, hliník, Liptovský Ján

• 1986 Pamätník SNP v Moštenici, mramor, výška 3 m (architekt – Miloslav Mojžiš)

• okolo 1986 Exteriérová plastika ženy, bronz, Hriňová (architekt – Pavel Mikleš)

• 1988 Plastika pre Dom smútku v Kremnici, bronz, výška 2,5 m (architekt – Ivan Danihel)

• 1989 Objekt pre Teslu Vráble, betón, nehrdzavejúca oceľ, výška 2,5 m (architekt – Matej Dolinec)

• 1991 Pamätník Ľudovíta Štúra v Trenčíne, bronz a tvarovaný medený plech, výška 5 m (architekti – Miloslav Mojžiš a Ivan Michalec)  

• 1994 Náhrobný pomník Karola Plicku, kameň, Národný cintorín v Martine (architekt – Miloslav Mojžiš); víťazný návrh v súťaži
Pamätná tabuľa Bela Kapolku, bronz, Symbolický cintorín, Vysoké Tatry

• 1998 Pamätník Cyrila a Metoda v Kútoch, bronz, výška 2,5m (architekt – Miloslav Mojžiš)

• 1999 Pamätník Štefana Moyzesa v Žiari nad Hronom, bronz, výška 3 m (architekt – Miloslav Mojžiš); víťazný návrh v súťaži

• 2000 Pamätná tabuľa Michala Chrásteka, bronz, kameň, Žiar nad Hronom

• 2009 Krížová cesta na Kalvárii v Banskej Bystrici pre biskupský úrad, 14 reliéfov, epoxid, 80 × 60 cm(architekt – Jozef Frtús); víťazný návrh v súťaži

• 2000 – 2010 Insígnie a pamätné medaile pre rektora, prorektorov a pre všetky fakulty Trnavskej univerzity v Trnave; víťazný návrh v súťaži

• 2011 – 2012 Historické osobnosti Gemera a Malohontu, tri bronzové busty slovenských dejateľov na kamenných podstavcoch v rámci projektu Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote; víťazný návrh v súťaži

• 2012 Pamätník nenarodeným deťom v obci Nevoľné, ryolit, bronz, výška 2,5 mZastúpenie v zbierkach

Slovenská národná galéria, Bratislava 

Galéria mesta Bratislavy

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa,

Liptovský Mikuláš 

Oravská galéria, Dolný Kubín

NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica

Súkromné zbierky doma a v zahraničí

 
All Contents Copyright © Milan Ormandik 2013 MSKStudio/SCMS